Privacyverklaring

ZorgvoorApeldoorn.nl is de vacaturesite van Zorggroep Apeldoorn e.o. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die je invult op deze website. Voor Zorggroep Apeldoorn e.o. is de bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren je privacy en zorgen er voor dat je persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten worden behandeld.

Solliciteren op een vacature

Als je solliciteert op een vacature, hebben wij je persoonsgegevens nodig. Dit betreft NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, je curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de gevolgde opleidingen, cursussen en stages en de aard en inhoud van vorige dienstbetrekkingen.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van je toestemming en ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst, en enkel worden gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van wervings- en selectieproces. Daarnaast zal Zorggroep Apeldoorn e.o., indien nodig, je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen voor verdere vragen en/of om je uitnodigen voor een (kennismakings-)gesprek.
Tijdens de sollicitatieprocedure zullen deze persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld. Enkel indien je na het eerste kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of andere assessment, zullen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens delen met ons assessmentbureau. Hierover zult je nader worden geïnformeerd.

Je persoonsgegevens worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je expliciet aangeeft dat wij je gegevens langer mogen bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij je persoonsgegevens maximaal één jaar na je toestemming. Indien de verwerking enkel is gebaseerd op je toestemming daartoe, kun je deze toestemming altijd intrekken. Zorggroep Apeldoorn e.o. zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

Aanmelden als vrijwilliger

Als je je aanmeldt als vrijwilliger, dan hebben wij je persoonsgegevens nodig. Dit betreft je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Je persoonsgegevens worden door Zorggroep Apeldoorn e.o. verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om je een bevestiging te sturen van de aanmelding
  • om met je in contact te treden n.a.v. je aanmelding
  • om je te informeren

Pas wanneer je vrijwilliger bij ons wordt, nemen wij je gegevens op in het vrijwilligersbestand. Ook geven wij dan je gegevens door aan de afdeling binnen Zorggroep Apeldoorn e.o. waar je aan de slag gaat. Als je geen vrijwilliger bij ons wordt, zullen wij je gegevens direct verwijderen.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons) gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies

Zorg voor Apeldoorn gebruikt functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.

Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Advertentie of tracking cookies

Google en Facebook

Zorg voor Apeldoorn gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. Daardoor kunnen we je op een later moment advertenties laten zien over onderwerpen die je interessant vindt. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen. Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Zorg voor Apeldoorn krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen.

Voor het plaatsen van de Facebook pixel en tracking cookies vragen we je vooraf uitdrukkelijk om toestemming, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacy verklaringen van Facebook en Google van toepassing. Zorg voor Apeldoorn heeft daar geen invloed op.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn gebaseerd op je toestemming daar je tijdens het aanmeldproces hebt ingestemd met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens je ons wilt verstrekken. Je hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken.

Je rechten

Je kunt op elk moment contact opnemen met Zorggroep Apeldoorn e.o. om je recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van je persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Vragen?

We vinden het vanzelf spreken dat we je duidelijk en compleet informeren over je privacy. Heb je vragen over deze privacyverklaring, of over de manier waarop Zorggroep Apeldoorn e.o. omgaat met je gegevens, dan kun je ons je vraag stellen via e-mail FunctionarisGegevensbescherming@zgapeldoorn.nl

Of per brief aan:
Zorggroep Apeldoorn en omstreken
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 313
7300 AH Apeldoorn

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze melden per mail of brief (zie bovenstaande gegevens). Het is onze wens om hier samen uit te komen. Lukt dit niet? Dan heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.